Privatlivspolitik

1. Organisation og databehandlere

Denne hjemmeside udbydes af

Foreningen PensionsInfo
Philip Heymanns Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
E-mail: pensionsinfo@forsikringogpension.dk
CVR: 2949 5874

Foreningen PensionsInfo er dataansvarlig, for så vidt angår anvendelse af cookies. PensionsInfos medlemmer er dataansvarlige for de pensionsoplysninger, som behandles af PensionsInfo.

Drift, vedligehold og udvikling af PensionsInfo.dk forestås af BEC, CVR 1308 8810, som er databehandler for PensionsInfo.

Indsamling og analyse af data om brugeres anvendelse af hjemmesiden forestås af Netminers ApS., CVR 2755 9689, som er databehandler for PensionsInfo.

2. Behandling af dine personoplysninger

PensionsInfos behandling af dine oplysninger sker i henhold til Persondataloven og anden relevant lovgivning.

PensionsInfo indsamler på dine vegne oplysninger om dine pensionsforhold fra de pensionsleverandører, som du har aftaler med og sammenstiller oplysningerne på hjemmesiden. Du iværksætter selv indsamlingen, når du logger på pensionsinfo.dk, og dine sammenstillede oplysninger findes kun, så længe du er logget på hjemmesiden. De sammenstillede oplysninger lagres ikke hos PensionsInfo.

PensionsInfo videregiver ikke dine oplysninger til andre. PensionsInfo kan dog efter specifik instruks fra dig videregive dine oplysninger til et medlem af PensionsInfo.

3. Sikkerhed

Adgangen til den sikre del af pensionsinfo.dk sker med anvendelse af NemID. Der er desuden adgang med SSO (Single-Sign-On) fra PensionsInfos medlemmers hjemmesider under forudsætning af, at de pågældende hjemmesider også anvender NemID.

Al kommunikation i PensionsInfo foregår med stærk kryptering.

4. Hvordan anvender PensionsInfo cookies?

Hvis du vælger at anvende PensionsInfo, giver du samtidig underforstået samtykke til, at PensionsInfo må anvende cookies.

En cookie er en fil, som lagres i din browser. Pensionsinfo.dk anvender cookies til følgende formål:

 • Oplysninger - herunder personhenførbare oplysninger - som er nødvendige for, at PensionsInfo kan fungere:
  • Styring af log-on-sessionen
  • Brugeroplysninger (cpr-nummer, folkepensionsalder, efterlønsalder)
  • Pensionsudbydere og pensionsoplysninger leveret af udbyderne
  • Valg af faneblade
 • Disse cookies er som nævnt en forudsætning for, at PensionsInfo kan fungere og kan derfor ikke fravælges, uden at det går ud over hjemmesidens funktionalitet.
 • Registreringer af brugeres anvendelse af pensionsinfo.dk med henblik på at videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Disse cookies kan indeholde oplysninger om brugerens køn og alder, men aldrig personhenførbare oplysninger.
 • Tekniske oplysninger om browser, browserindstillinger mv.

Det er Netminers ApS, som forestår behandling af oplysninger af brugernes anvendelse af PensionsInfo. PensionsInfo anvender ikke Google Analytics.

PensionsInfo lagrer kun cookies på brugerens computer, så længe brugeren er logget på. Der er altså tale om såkaldte sessionscookies eller midlertidige cookies. PensionsInfo lagrer aldrig oplysninger varigt på brugerens harddisk.

Oplysningerne bruges alene af PensionsInfo og PensionsInfos leverandører. Oplysningerne stilles aldrig til rådighed for tredjepart, herunder til f. eks. markedsføringsformål.

5. Hvordan undgår jeg cookies?

Du kan slette og afslå samtykke til anvendelse af cookies. Du finder vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering. Vær opmærksom på, at PensionsInfos funktionalitet begrænses i betydeligt omfang, hvis du blokerer for cookies.

6. Hvordan klager jeg?

PensionsInfo er tilmeldt minecookies.org's mærkningsordning. Hvis du ønsker at klage over PensionsInfos anvendelse af cookies, kan du klage her: http://minecookies.org/klageinstans